Tong Tong Tong Tong

Tong Tong Tong Tong - Visayan Folksong:

Tong tong tong tong pakitong-kitong
Alimango, sa suba
gibantog nga dili makuha
Ako ray makakuha
ako ray makasula

Download
TongL.mp3
MP3 Audio File 362.9 KB