Hawaiian Greetings

Introduction:
        - Ho‘omakaukau: Ready
        - ‘Ae: Yes   

 

Hawaiian Greetings:
        - Aloha: Hello, Goodbye, Love, etc.
        - Aloha kakahiaka: Good morning (Sunrise - 10AM)
        - Aloha awākea: Good afternoon (10AM - 2PM)
        - Aloha auinalā: Sundown (2PM - Sundown)Hawaiian Counting

Counting in Hawaiian
        - ‘Ekahi: One
        - ‘Elua: Two
        - ‘Ekolu: Three
        - ‘Ehā: Four
        - ‘Elima: Five
        - ‘Eono: Six
        - ‘Ehiku: Seven
        - ‘Ewalu: Eight
        - ‘Eiwa: Nine
        - ‘Umi: TenHawaiian Instructions

Instructions in Hawaiian
        - E kū i luna: Stand up
        - E noho i lalo: Sit down
        - E hele wāwae: Walk
        - E kū: Stop
        - E nānā i ke kumu: Look at the teacher
  

Ending
        - Mahalo: Thank you


Mahalo, Rana!